Byggt 1975. På gårdsplanen finns olika material att köpa, bl a natursingel, bärlager, matjord som sorteras på gården.