Kranbil

Vi tillhandahåller kranbilar upp till 50 ton/m.Andreas Brandel
Utrustning:
Jibb
Trädfällningsaggregat
Gripskopa
Personkorg

Trädfällning

Vid trädfällning i bebyggelse och begränsade utrymmen utför vi sektionsfällning. Då sågas trädet ner bit för bit.
Önskar ni få träd och grenar bortforslade efter fällning löser vi det!
Vill ni hellre spara materialet till vinterns eldning, då kan vi såga upp materialet till ved.

sg220-2