Verksamhetspolicy

Lastbilscentralen Värnamo/Ljungby AB utför transporter, schaktning, grus-och jordleveranser samt markentreprenader.

Genom ständiga förbättringar utveckla företagets verksamhet på alla plan samt öka kundnöjdheten och minimera miljöpåverkan.

Vi följer gällande lagstiftning och andra omvärldskrav.

Vi följer konceptet FAIR TRANSPORT.

Vi utvecklar verksamheten mot ökad användning av fossilfria bränslen.

Vid val av underleverantörer ställer vi höga krav gällande miljöpåverkan, trafiksäkerhet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Avvikelser hanteras snabbt och noggrant.

Vi utbildar kontinuerligt personal och leverantörer för ökat miljömedvetande.

 

Verksamheten består av följande delar:

  1. Uthyrning av entreprenadmaskiner och fordon.
  2. Försäljning av jord, grus, krossprodukter mm.
  3. Maskinentreprenad, där i huvudsak maskiner och fordon från underleverantörer används.

Lastbilcentralens främsta roll är att planera, organisera och administrera erhållna uppdrag. Som underleverantör används i huvudsak delägarna.

Lastbilcentralens verksamhet bedrivs i egna lokaler i Värnamo. Fastigheten i Värnamo innehåller kontor för verksamheten samt övriga utrymmen för företagets totala verksamhet.

Lastbilcentralen Värnamo/Ljungby AB har ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder makadam, grus (både naturmaterial och bergmaterial) och matjord. Vi erbjuder grävning, schaktning, transporter av alla olika slag, kranlyft med bilar (23-55 tonmeter), skogskranar, asfaltbeläggning och rivningar. I Värnamo finns det jord, barkmull, fiberduk, olika grusmaterial mm (se bilder i fliken ”Produkter”) för avhämtning med personbilsläp eller dyl. Naturligtvis lastar vi åt dig!
Material LBC-gården

Trädfällning
Vid trädfällning i bebyggelse och begränsade utrymmen utför vi sektionsfällning. Då sågas trädet ner bit för bit.
Önskar ni få träd och grenar bortforslade efter fällning löser vi det!
Vill ni hellre spara materialet till vinterns eldning, då kan vi såga upp materialet till ved.

 sg220-2