Användningsområde: Väggrus. Kan levereras i storsäck.

Användningsområde: Bärlager till vägar och planer.

Användningsområde: Sand till murning och putsning av väggar.

Användningsområde: Sand till murning och putsning av väggar.

Användningsområde: Plattsättning, halkbekämpning. Kan levereras i storsäck.

Användningsområde: Halkbekämpning och trädgårdsgångar. Kan levereras i storsäck.

Dansk Sjösten. Storsäck 250 eller 1000 kg.

Användningsområde: Dränering, trädgårds- och parkgångar, samt att blanda med cement. Kan levereras i storsäck.

Användningsområde: Dränering vid hus och anläggningar. Kan levereras i storsäck.

Kan levereras i storsäck.

Användningsområde: Dränering. Kan levereras i storsäck.

Kan levereras i storsäck.

Användningsområde: Dränering och prydnadssten. Kan levereras i storsäck.

Dansk Sjösten. Storsäck 250 eller 1000 kg.

Dansk Sjösten. Storsäck 250 eller 1000 kg.