4 februari, 2014

Användningsområde: Halkbekämpning och trädgårdsgångar.
Kan levereras i storsäck.