Om oss

Lastbilcentralen Värnamo Ljungby

Vi är ett entreprenadföretag som utför transporter, schaktning, grus- och jordleveranser samt markentreprenader enligt beställning till en högsta kvalitet. Vi arbetar hårt mot en hållbar framtid med ett tydligt miljömål inom företaget.

Vår affärsidé

Lastbilcentralen Värnamo/Ljungby AB skall i första hand verka i Värnamo och Ljungby samt angränsande kommuner.

Våra kunder är företag, kommunala och statliga förvaltningar, vägsamfälligheter samt privatpersoner.

Vi skall med stor miljöhänsyn erbjuda en hög servicegrad vad gäller transporter, entreprenadmaskiner, grus- och jordleveranser samt markentreprenader.

Vi skall med hjälp av samarbetspartners kunna erbjuda ett så brett sortiment som möjligt för att täcka de behov som markanden har såväl nu som i framtiden.

Vår historia

1970: Värnamo Lastbilcentral bildas som aktiebolag.

1975: I Värnamo byggs en egen fastighet där också huvudkontoret finns.

1993: Transportcentralen i Ljungby AB bildas.

2001-2004: Värnamo Lastbilcentral AB och Transportcentralen i Ljungby AB driver det gemensamma försäljningsbolaget FG-Last AB.

2003: Lastbilcentralen Värnamo/Ljungby AB blir ett sammanslaget bolag.

2005: Bo Arvidsson utses till ny VD efter Åke Kihl.

2007: I Ljungby står nya lokaler (hyrda) klara, likaså en uppställningsplats.

2007: LBC köper fyra bilar och en grävmaskin, som är stationerade i Vrigstad, där även kontor öppnas vid årsskiftet 2007/2008. (Enheterna finns inte längre i LBC:s ägo).

2015: Jonas Sandahl utses till ny VD efter Bo Arvidsson.

TRANSPORT

Läs mer ››

MASKINTJÄNSTER

Läs mer ››

MÄTTJÄNSTER

Läs mer ››

PROJEKTERING

Läs mer ››