Norrvidinge Group AB förvärvar LBCVL

Bellman Groups dotterbolag Norrvidinge förvärvar Lastbilscentralen Värnamo Ljungby

Norrvidinge Group AB har tecknat avtal om förvärv av verksamheten i Lastbilscentralen Värnamo Ljungby AB. Företaget har sin bas i Värnamo och kommer att vara en del av Norrvidinges affärsområde Småland.

Lastbilscentralen Värnamo Ljungby är verksamt inom transport, maskintjänster och schaktarbeten. Räkenskapsåret 2022 omsatte Lastbilscentralen Värnamo Ljungby cirka
100 MSEK. Genom förvärvet stärker Norrvidinge Group sin position som den ledande aktören inom anläggningslogistik i södra Sverige.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Lastbilscentralen Värnamo-Ljungby och på så sätt stärka vår närvaro och fortsätta utvecklas och växa inom vårt affärsområde Småland, säger David Rhudin, VD Norrvidinge Group AB.

– Att bli en del av Norrvidinge är ett led i en långsiktigt hållbar affär och känns väldigt stimulerande och spännande. Jag är övertygad om att vi kommer att utveckla den lokala marknaden i Värnamo Ljungby inom Norrvidinge, säger Jonas Sandahl, VD Lastbilscentralen Värnamo Ljungby.


För ytterligare information:

David Rhudin, VD Norrvidinge Group
Tel: +46 (0) 70 555 1695
E-post: david.rhudin@norrvidinge.se

Magnus Persson, VD Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 583 5230
E-post: magnus.persson@bellmangroup.se

 

Roger Axelsson, CFO Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 874 5041
E-post: roger.axelsson@bellmangroup.se

 

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Koncernen verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2022 omsatte koncernen ca 3,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 720 anställda och cirka 1700 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bellmangroup.se