Våra tjänster

På väg mot helt fossilfria transporter. Med våra lastbilar löser du alla tänkbara transporter inom anläggningsbranschen och lite till.

Här finns resurser för att flytta både schaktmassor, material och maskiner. Vi kör med Fair Transport kollektivavtal och med 90 % fossilfria drivmedel på vägarna. När jobbet är gjort sköts pappersarbetet digitalt, så du slipper papperskopior.

Hur stor lastbil behöver du?

Kranar som lyfter, gräver, lastar och sågar. Behöver du en kranbil för bygg- och anläggningsuppdrag så löser vi dina behov, oavsett storlek.

Vi samordnar naturligtvis lyft, lastning och transport på egen hand. Är det trångt och krångligt, ska du veta att vi även fixar lyft som kräver speciella tillstånd eller utrustning, exempelvis trädfällning eller grävning för altan i villaområden.

Vilken slags kranbil vill du ha?

Både grävmaskin och snöröjare. Maskiner för grävning och markarbeten, javisst, och vi har experterna som spakar dem.

Men visste du att vi även utför många rivningsarbeten och att vi är stora på snöröjning och halkbekämpning? Vi hjälper både företag och privatpersoner med det mesta inom markentreprenad, med maskiner i motorklasser som minimerar utsläpp av co2 och partiklar.

Behöver du hjul- eller bandmaskin?

Utsättning med digital spets. Vill du ha mättjänster som ligger ett steg före tekniskt och två steg närmare färdig entreprenad?

Då ska du vända dig till oss. Vi mäter in projekt, volymberäknar, skapar terrängmodeller och gör utsättning på plats. När vi sedan för över vår data i digitala maskinstyrningsfiler vinner ditt projekt både i tid och kvalitet. Vi kan också översätta data från dig.

Hur digitalt ska du jobba i nästa projekt?

Projekterat, schaktat och klart. Är du en arkitekt, byggare eller anläggare som vill kapa ledtider vid markentreprenader? Prata med oss direkt. Ta in vår tekniska kompetens och praktiska erfarenhet i projekteringen, för att säkra bättre funktion och totalekonomi. Kombinera det med våra maskinresurser så blir tidplanen dessutom trevligare. Då håller vi tempot från start till mål.

Har du en idé redo för projektering?

Vi gör grovjobbet

Vi har ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder makadam, grus (både naturmaterial och bergmaterial) och matjord. Vi erbjuder grävning, schaktning, transporter av alla olika slag, kranlyft med bilar,  industri & bygglyft till beskärning av träd, och rivningar.