Om Lastbilcentralen
Värnamo Ljungby

Vi är ett entreprenadföretag som utför transporter, schaktning, grus- och jordleveranser samt markentreprenader enligt beställning till en högsta kvalitet. Vi arbetar hårt mot en hållbar framtid med ett tydligt miljömål inom företaget.

Vår vision

Vi ska vara regionens ledande företag för leverans av transport- och maskintjänster. Vi ska vara det första och självklara
valet för leverans av ballastmaterial, mottagare av överskottsmaterial för
schaktmassor och regionens naturliga val för mättjänster. 

Vi utför uppdragen i en hållbar affär med ett tydligt miljömål, allt till högsta kvalité enligt beställning.

Vår affärsidé

Vi ska med stor miljöhänsyn erbjuda våra kunder marknadsledande transport-, maskin- och mättjänster med hög servicegrad. 
Vi ska leverera ballastmaterial samt vara mottagare av överskottsmaterial för schaktmassor.

Vår historia

2015
Ny VD
Jonas Sandahl utses till ny VD efter Bo Arvidsson.
2015
2007
Nytt kontor i Vrigstad
LBC köper fyra bilar och en grävmaskin, som är stationerade i Vrigstad, där även kontor öppnas vid årsskiftet 2007/2008. (Enheterna finns inte längre i LBC:s ägo).
2007
2007
Nya lokaler i Ljungby
I Ljungby står nya lokaler (hyrda) klara, likaså en uppställningsplats.
2007
2005
Ny VD
Bo Arvidsson utses till ny VD efter Åke Kihl.
2005
2003
Nytt sammanslaget bolag
Lastbilcentralen Värnamo/Ljungby AB blir ett sammanslaget bolag.
2003
2001-2004
Gemensamt försäljningsbolag
Värnamo Lastbilcentral AB och Transportcentralen i Ljungby AB driver det gemensamma försäljningsbolaget FG-Last AB.
2001-2004
1993
Nytt bolag bildas
Transportcentralen i Ljungby AB bildas.
1993
1975
Ny fastighet
I Värnamo byggs en egen fastighet där också huvudkontoret finns.
1975
1970
Bolaget bildas
Värnamo Lastbilcentral bildas som aktiebolag.
1970

Vi gör grovjobbet

Vi har ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder makadam, grus (både naturmaterial och bergmaterial) och matjord. Vi erbjuder grävning, schaktning, transporter av alla olika slag, kranlyft med bilar,  industri & bygglyft till beskärning av träd, och rivningar.