Material

Beställ ditt material hos oss

Vill du ha mättjänster som ligger ett steg före tekniskt och två steg närmare färdig entreprenad? Då ska du vända dig till oss. Vi mäter in projekt, volymberäknar, skapar terrängmodeller och gör utsättning på plats. När vi sedan för över vår data i digitala maskinstyrningsfiler vinner ditt projekt både i tid och kvalitet. Vi kan också översätta data från dig.
Hur digitalt ska du jobba i nästa projekt?

Makadam


2-4 MAKADAM

Användningsområde: Plattsättning, halkbekämpning. Kan levereras i storsäck.

8-16 MAKADAM

Användningsområde: Dränering vid hus och anläggningar. Kan levereras i storsäck.

4-8 Makadam

Användningsområde: Halkbekämpning och trädgårdsgångar. Kan levereras i storsäck.

11-16 MAKADAM DIABAS

Kan levereras i storsäck.

16-32 MAKADAM DIABAS

Kan levereras i storsäck.

16-32 MAKADAM

Användningsområde: Dränering. Kan levereras i storsäck.

32-64 MAKADAM DIABAS

Användningsområde: Prydnadssten.

Natursingel


Bergkross


8-16 Natursingel

Användningsområde: Dränering, trädgårds- och parkgångar, samt att blanda med cement. Kan levereras i storsäck.

16-32 NATURSINGEL

Användningsområde: Dränering och prydnadssten. Kan levereras i storsäck

0-32 BERGKROSS

Användningsområde: Bärlager till vägar och planer.

0-16 BERGKROSS

Användningsområde: Väggrus. Kan levereras i storsäck.

Jord


Sand & Stenmjöl


Matjord

Användningsområde: Sållad jord till gräsmattor.

OSORTERAD JORD

0-4 SORTERAD SAND

Användningsområde: Sand till murning och putsning av väggar.

0-4 STENMJÖL GRÅ

Användningsområde: Sand till murning och putsning av väggar.

Övrigt


FIBERDUK

MOSAND

Fyll

TÄCKBARK

Användningsområde: Täckning i rabatter. Kan levereras i storsäck.

80-200 KULLERSTEN

Användningsområde: Prydnadssten.

TRANSPORT

Läs mer ››

MASKINTJÄNSTER

Läs mer ››

MÄTTJÄNSTER

Läs mer ››

PROJEKTERING

Läs mer ››