Material

Vilket material är du i behov av? Vi har ett brett utbud av makadam, natursingel, bergkross, jord med mera. Du kan alltid hämta hos oss, eller så kör vi hem det till dig. Slå en signal om du är osäker så vägleder vi dig kring vilket material du behöver. 

Beställ smidigt ditt material

Val av material
Välj vilket material du önskar. Slå oss gärna en signal om du är osäker på vilket material du behöver.
Beställning
Ring oss och beställ på 0370-65 67 90 eller maila på info@lbcvl.se Ange om du vill ha leverans eller själv hämta hos oss.
Leverans
Din leverans av material anländer enligt överenskommelse. Har du valt att hämta hos oss i Värnamo gör du det.
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Makadam

2-4 MAKADAM

Användningsområde: Plattsättning, halkbekämpning. Kan levereras i storsäck.

8-16 MAKADAM

Användningsområde:

Dränering vid hus och anläggningar. Kan levereras i storsäck.

4-8 MAKADAM

Användningsområde:

Halkbekämpning och trädgårdsgångar. Kan levereras i storsäck.

11-16 MAKADAM

Kan levereras i storsäck.

16-32 MAKADAM DIABAS

Kan levereras i storsäck.

16-32 MAKADAM

Användningsområde: Dränering

Kan levereras i storsäck.

Makadam 32-64

32-64 MAKADAM

Användningsområde: Prydnadssten

Natursingel

Bergkross

8-16 NATURSINGEL

Kan levereras i storsäck.

16-32 NATURSINGEL

Användningsområde: Dränering
Kan levereras i storsäck.

Bergkross 0-32

0-32 BERGKROSS

Användningsområde: Bärlager till vägar och planer.

0-16 BERGKROSS

Användningsområde: Väggrus.
Kan levereras i storsäck. 

Jord

Sand & Stenmjöl

MATJORD

Användningsområde: Sållad jord till gräsmattor. 

OSORTERAD JORD

0-4 OSORTERAD SAND

Användningsområde: Sand till murning och putsning av väggar.

0-4 STENMJÖL GRÅ

Användningsområde: Sand till murning och putsning av väggar.

Övrigt

FIBERDUK

Mosand

MOSAND

Fyll

Täckbark

TÄCKBARK

Användningsområde: Täckning i rabatter. Kan levereras i storsäck.

80-200 KULLERSTEN

Användningsområde: Prydnadssten